Menu
Věda a výzkum

Expanze erytroblastů in vitro

Pro detailní studium mechanizmů erytropoézy je potřebné získání početné homogenní populace erytroblastů v určitém stupni diferenciace.

Většina metod kultivace lidských erytroblastů je založena na využití selektovaných CD34+ hematopoetických progenitorových buněk. Množství buněk získaných těmito postupy však nesplňuje vždy experimentální nároky a získaná buněčná populace je díky probíhající spontánní proliferaci asynchronní, a tudíž ne zcela vhodná pro studium regulačních mechanismů probíhajících ve specifických stadiích diferenciace.

Proto se snažíme o zavedení metodiky, kdy je dostatečné množství erytroidních blastů sledovaných pacientů či kontrolních zdravých dárců získáno pomocí vícefázové kultivace mononukleárních buněk periferní krve v tekutém médiu. Tato metoda nezahrnuje předchozí izolaci buněk CD34+, je založena na postupné kultivaci mononukleárních buněk v přítomnosti specifických růstových faktorů nezbytných pro expanzi a diferenciaci erytroblastů a umožňuje získání populace synchronně se dělících erytroidních progenitorů. Ačkoli výchozí populace mononukleárních buněk reprezentuje heterogení populaci, lze tímto způsobem synchronní expanze erytroidních progenitorů, kde jsou již ve 14 dni bazofilní erytroblasty dominantní populaci.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete