Menu
Věda a výzkum

IV. 2022

1. Barrande Fellowships (ČR-Francie)

Velvyslanectví Francie v Praze a MŠMT koordinují další ročník výměnného programu mobilit mezi Francií a ČR pro doktorandy všech vědních oborů. Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů a studia pod dvojím vedením. Studenti musím být zapsáni buď na české univerzitě (pro mobilitu ve Francii) nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu v České republice).

 

2. Podpora vědecko-technické spolupráce v Podunajském regionu - 3. výzva (MŠMT)

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji vědecko-technické spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). ČR a partneři: Bulharsko, Černá Hora, Francie, Rakousko, Slovensko, Srbsko.

 

3. EHA (European Hematology Association) - Akce:

5th European CAR T-cell Meeting (hybrid)

 

EHA Congress (hybrid)

 

EHA Research grants (možnost financování 3 letých projektů). Termín podání: 15. prosince 2022 (12:00 CET). EHA Research Grants (ehaweb.org)

 

4. Life Science Zurich Impact Conference - Data for Health

‘Big Data and digitalization are rapidly expanding and becoming increasingly important in our healthcare systems. It is therefore crucial that entrepreneurs, researchers, and policy makers have access to high value health-data to fully realize its potential in improving health outcomes for all. Furthermore, cooperation among industry, government, academia, clinics, and other relevant partners is essential for developing integrated health-data ecosystems, improving healthcare delivery, and advancing research, innovation, and policymaking.’

 • Topics in parallel sessions will cover: connecting patients, clinical processes, data in clinical trials, biomedical «omics», gender specific medicine, and artificial intelligence in medicine.
 • Possibility of networking/match-making: meet partners for consortia, become a partner in a consortium
 • Call for abstract - invited are: researchers from academia and industry to present their translational projects or early-stage start-ups to potential collaboration partners as well as investors and to seize the opportunity for accelerating the transition of new insights and developments from research to novel technologies. LIFE SCIENCE ZURICH IMPACT CONFERENCE - Call for Abstract (b2match.io)
 • Where: Technopark, Zurich
 • When: 23 May 2023 (9am-6pm)
 • Participation: free
 • Registration: compulsory, by 19 May 2023
 • More info: LIFE SCIENCE ZURICH IMPACT CONFERENCE - Home (b2match.io)

 

5. Innovative health initiative (IHI) - předběžný přehled témat výzev 2023

IHI plánuje vyhlásit výzvu 3 a 4 na přelomu 2022/2023. K oběma výzvám je možné se zaregistrovat na Info dny, s možností ‘match-making session’ kde je možné setkat se s potenciálními partnery do konsorcia.

Byla publikována nová brožura o dopadu IMI (Innovative Medicines Initiative) a nastavených gólech a plánech IHI, s články mj. k people-centred přístupu a personalizované onkologii: IHI_Brochure digital_19.10.2022_ (europa.eu)

 

IHI call 3 (single stage)

IHI call 4 (two stage) 

Pozn. témata jsou předběžná, finální verze se může ještě pozměnit.

 

6. LOréal-UNESCO program pro ženy ve vědě - 17. ročník

Tři talentované finalistky získají finanční ocenění v celkové výši 600.000 Kč (200.000 Kč/finalistku). Tato částka může být použita na jakýkoliv účel.

 • Pro přihlášení do soutěže musí být splněna 2 kritéria: věk do 40 let (včetně) a titul Ph.D. z oblasti živých přírodních věd a chemie (biologie, biochemie, biofyzika, genetika, chemie apod.) nebo neživých věd (matematika, informační vědy, technologie atd.).
 • Termín přihlášek (v Aj): 31. prosince 2022
 • Vyhlášení výsledků: 31. Března 2023
 • Více info na: Czech Republic - 2023 Call for application | For Women in Science

 

Připomínka:

GA ČR_výzva na nominace do hodnoticích panelů - otevřena

Panelisté hodnotí návrhy projektů základního výzkumu v soutěžích Standardní projekty, Postdoc Individual Fellowship a mezinárodní projekty. Podání přihlášky je elektronicky a nově také možnost samo-nominace.

 

Zpracovala: M. Čížková


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete