Menu
Věda a výzkum

OPPK: Přístroje pro výzkum v onkohematologii

OPPK

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/28007
Číslo v CES: INO/02/01/001951/2012

Projekt je realizován v rámci 8. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Projekt je určen pro Ústav hematologie a krevní transfuze, pro transfuziologický úsek – aferetické oddělení; klinický úsek – laboratoř anemií; výzkumný úsek - národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, oddělení biochemie, buněčné fyziologie a experimentální virologie. Výzkumná činnost, která zde probíhá je hrazena z veřejných prostředků na vědu a výzkum.

Partnery projektu, jsou dvě výzkumná akademická pracoviště z neziskové sféry, která dlouhodobě a úspěšně s ÚHKT spolupracují na výzkumných projektech:

  • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
  • Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK Praha

Datum zahájení projektu: 1.9.2012
Datum ukončení projektu: 31.5.2013
Doba trvání: 9 měsíců

Cílem projektu je vývoj nových diagnostických postupů a léčiv pro komerční využití v rámci ústavu, a to pomocí pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj v onkohematologii. Cílem je také pokračování v rozvíjení nových disciplín jako je proteomika a metabolomika a zmodernizovat technickou základnu pro vývoj a výzkum na úrovni jednotlivých buněk, studia buněčných struktur, analýzy exprese genů a monitorování buněčné imunitní odpovědi, zvýšení konkurenceschopnosti ústavu na území hlavního města Prahy, zlepšit jeho ekonomický potenciál a především zlepšit zdraví pacientů ústavu a obyvatel ČR.

Modernizace bude zahrnovat vybavení laboratoří novou technikou – nákupem těchto přístrojů:

  • Systém pro sekvenování druhé generace
  • Systém pro čištění DNA a RNA
  • Systém pro provádění rheoferézy
  • Systém pro vertikální elektroforézu a elektroblotting
  • NanoSpray a nanoHPLC se softwarem pro hmotnostní spektrometr 4000 Q TRAP
  • Gentle mMACS Dissociator
  • Nukleoefektor

Důvodem realizace projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele v oblasti léčebně-preventivní činnosti, zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti, zvýšení konkurenceschopnosti jiných subjektů (využívající výstupy výzkumu), zvýší se kvalita léčby obyvatelstva a atraktivita a prestiž ÚHKT pro mladé vědecké pracovníky. Modernizace vybavení umožní rozšíření výzkumných aktivit, které jsou nyní hrazeny z prostředků domácích grantových agentur.

Úspěšnou realizací projektu dojde k vyřešení nedostatků ve vybavení laboratoří ÚHKT a to pomocí nákupu 7 špičkových přístrojů a zařízení. Pracoviště tak bude moci uskutečnit řadu výzkumných úkolů, jež povedou k vývoji nových diagnostických postupů a léčiv a propojení základního výzkumu (uskutečňovaného v rámci projektu) s výzkumem aplikovaným.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete