Menu
Věda a výzkum

NPO: ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) získal dotaci v rámci Národního plánu obnovy, výzvy 8 – na projekt s názvem ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II​.

    

Název projektu: ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II

Registrační číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy v rámci 2. etapy rekonstrukce budovy A a pořízení přístrojového vybavení v rámci budovy, pro žadatele ÚHKT za účelem zkvalitnění péče o onkologické pacienty.

Předmětem projektu je stavební záměr a pořízení již přímo zabudovaného zdravotnického vybavení na II. etapu rekonstrukce stávající, památkově chráněné budovy A areálu Ústavu hematologie a krevní transfuze, sloužící pro péči a vyšetření onkologických pacientů v samostatném HOC. Po dokončení bude v budově umístěno aferetické oddělení a příslušné laboratoře, oddělení imunohematologie a laboratoř prevence virových nákaz.

Realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 1. 2026

ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete