Menu
Věda a výzkum

ECHoS projekt (Horizont Evropa – Mise Rakovina)

Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies (ECHoS)

Krátké shrnutí projektu

Cílem projektu je podporovat implementaci aktivit Mise: Rakovina ve všech členských státech a přidružených zemích (MS/AC) prostřednictvím zřízení a rozvoje center fungujících na národní, regionální a místní úrovni. Ty budou integrovat budoucí síť NCMH v EU soudržným způsobem, v souladu s misí pro boj proti rakovině a EBCP. Projekt osloví zúčastněné strany z celé oblasti rakoviny, od jednotlivých občanů po evropské instituce, vnitrostátní orgány, regulační orgány, průmysl, organizace pacientů a akademickou obec.

 

Webová stránka: cancermissionhubs.eu
Twitter: ECHoS_CMH

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je partnerem tohoto projektu.

Financováno Evropskou Unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo HaDEA. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete