Menu
Věda a výzkum

15. 4. 2016: Sympozium Genes, Genetics and Genomics (G3) 2016 v Praze

V pořadí již sedmý ročník tradiční jarní pražské vědecké akce Genes, Genetics and Genomics, G3 Sympozium s mezinárodní účastí proběhl v pátek 15. dubna 2016. Stejně jako vloni se setkání uskutečnilo v přednáškovém sále budovy děkanátu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která celé konání sympozia společně s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) zaštiťovala. Přímou organizaci převzali za 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy prof. Tomáš Stopka a za ÚHKT dr. Kateřina Machová Poláková.

Sympozium G3 proběhlo formou dvou obsáhlých přednášek v podání předních vědců z renomovaných zahraničních univerzitních pracovišť. Hlavním zaměřením sympozia byla problematika rezistence na chronickou myeloidní leukémii a změna genové exprese během normální krvetvorby.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete