Menu
Věda a výzkum

Nové doplňkové vyšetření od 1. 11. 2021

Vážení zadavatelé,

v posledních letech je zaznamenáván narůstající trend v počtu provedených transplantací krvetvorných buněk od haploidentických příbuzných dárců. Takový dárce se s pacientem shoduje pouze v jednom HLA haplotypu (minimální shoda 5/10). V případě relapsu choroby může dojít v důsledku genetické přestavby ke ztrátě neshodného specifického HLA haplotypu pacienta. Tento stav je označován jako HLA loss relaps. Odlišit HLA loss relaps od klasického relapsu je důležité pro určení následné strategie léčby. V případě HLA loss relapsu je podání DLI neefektivní, naopak v důsledku ztráty heterozygozity je leukemickým buňkám poskytována selektivní výhoda, díky které uniknou imunologickému tlaku aloreaktivních dárcovských T-buněk. Ty pak napadají zdravé tkáně pacienta a mohou vést k reakci štěpu proti hostiteli.

Z tohoto důvodu jsme nově zavedli vyšetření nových markerů lokalizovaných v HLA oblasti založené na metodice kvantitativní real-time PCR komerčním kitem HLA-KMR® assays (GenDx). To nám umožní v případě nárůstu autologní krvetvorby rozlišit klasický relaps od HLA loss relapsu. Nejčastěji se s ním můžeme setkat právě po haploidentických transplantacích.

Na základě požadavku lékařů ÚHKT bude vyšetření informativity pro potransplantační monitoring doplněno o informaci, zda je na základě HLA genotypizace dostupný vhodný HLA marker pro určení druhu relapsu. V případě nárůstu autologní krvetvorby (detekce smíšeného chimerismu v non HLA markerech) bude u pacientů po haploidentických transplantacích automaticky provedena kvantifikace i v HLA markeru, pokud bude k dispozici.

Doplňkové vyšetření bude do akreditovaného režimu zavedeno od 1.11.2021.

Děkuji.

Mgr. Hana Čechová


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete