Menu
Věda a výzkum

IROP: ÚHKT – rozvoj vysoce specializované péče o hematoonkologické pacienty

V ÚHKT probíhá projekt „ÚHKT – rozvoj vysoce specializované péče o hematoonkologické pacienty“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: ÚHKT – rozvoj vysoce specializované péče o hematoonkologické pacienty

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016658

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a výstavba nových prostor pro žadatele ÚHKT.

Dílčími cíli projektu jsou:
- Rekonstrukce Pavilonu klinické a experimentální transfuziologie II. etapa sloužící pro poskytování zdravotních služeb.
- Novostavba Pavilonu progresivní medicíny sloužící pro poskytování zdravotní péče.

Předmět realizace projektu: Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality léčby a léčebných postupů onkologicky nemocných pacientů, neboť výstavbou/rekonstrukcí vzniknou nové možnosti, kapacity a zdroje, které ÚHKT jako vysoce specializované pracoviště nabízí v rámci celé České republiky, a to včetně výroby rekonvalescentní plazmy, kterou již nyní pro kriticky nemocné pacienty na JIP a ARO velkých nemocnic dodává právě ÚHKT.

Budova D - Vlivem přístavby jednak dojde k vytvoření nových prostor dosud chybějících jako je tomu např. u kryoskladování, vlivem čehož dojde ke vzniku nových možností v péči o onkologické pacienty, navýšení kapacit a zdrojů. Rovněž to v případě již zmíněného kryoskladování povede k samostatnosti a nezávislosti na externích subjektech.

Budova A - Důvodem rekonstrukce stávajícího pavilonu je modernizace a sjednocení konstrukčních úprav objektu, implementace bezpečnostních a požárních prvků odpovídajících nárokům na stavby 21. století. Dále je to realizace bezbariérovosti v podobě lůžkového výtahu, která umožní propojení jednotlivých pater budovy. V neposlední řadě je to dořešení dispozičních parametrů budovy a efektivnější využití budovy pro poskytování zdravotní péče. Realizací projektu bude celá budova využívána jako moderně vybavené transfuziologické centrum pro dárce plné krve i plazmy a dále aferetické centrum pro dárce destiček a pacienty.

Realizace projektu: 1. 2. 2020 až 31. 10. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete