Menu
Laboratoře

Laboratoř experimentální imunoterapie

V laboratoři experimentální imunoterapie zkoumáme využití buněk vrozené imunity pro účely budoucí imunoterapie hematoonkologických onemocnění. Zaměřujeme se především na detailní pochopení molekulárních mechanizmů řídících aktivaci, diferenciaci a expanzi některých typů lymfocytů s funkcí vrozené imunity, především NK buněk a gamma delta T lymfocytů. Snažíme se identifikovat laboratorní postupy, které povedou k navržení nových terapeutických postupů buněčné imunoterapie.

 

Projekty:

  • detailní charakterizace signalizace receptorů vrozené imunity, především lektinů typu C a Toll-like receptorů, a jejich úlohy v reaktivitě NK buněk
  • definice molekulárního podpisu buněk s nejsilnější efektorovou funkcí rozpoznání a eliminace leukemických buněk a které mají kapacitu k expanzi
  • nové protokoly pro expanzi buněk vrozené imunity a jejich prekurzorů s využitím růstových faktorů, kultivace na specifickém povrchu, kokultivace s jinými buňkami a za použití bioreaktoru

 

Tyto projekty navazují na předchozí publikace:

 

J Leukoc Biol. 2019 Apr 1. doi: 10.1002/JLB.4VMA0318-138R.

Nat Commun. 2018 Mar 16;9(1):1102. doi: 10.1038/s41467-018-03495-3.

Front Immunol. 2018 Feb 8;9:210. doi: 10.3389/fimmu.2018.00210

EMBO Mol Med. 2017 Aug;9(8):990-999. doi: 10.15252/emmm.201707698.

Mucosal Immunol. 2017 Mar;10(2):470-480. doi: 10.1038/mi.2016.52

Cell Rep. 2015 Sep 22;12(11):1789-801. doi: doi: 10.1016/j.celrep.2015.08.030.

Stem Cells. 2014 Dec;32(12):3232-44. doi: 10.1002/stem.1813.

Blood. 2012 Aug 16;120(7):1380-9. doi: 10.1182/blood-2012-02-404475.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete