Menu
ÚHKT

Služby

  • Poskytování vzorků a souvisejících dat pro výzkumné účely, vývoj a validaci diagnostických kitů, postupů a technologií, pro interní a externí validace diagnostických vyšetření a zkoušek kvality.

  • Příjem, zpracování a uchování vzorků pro biobanking. Naše SOP zahrnují postupy pro přípravu genomické DNA, DNA z bukálního stěru, plazmy, celkových leukocytů a mononukleárních buněk.

  • Uchování vzorků pro výhradní účely Odbornou radou Biobanky ÚHKT Praha schváleného výzkumného projektu.

  • Uchování diagnostických vzorků ÚHKT.

  • Všechny vzorky jsou skladovány v robotickém systému Askion C-line® v parách kapalného dusíku v rozmezí teplot -185°C až -150°C.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Dárci krve
+420 221 977 209
Mail:darce@uhkt.cz

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226
+420 775 051 822

JIP
+420 221 977 294
+420 778 975 022

Transplantační jednotka
+420 221 977 229
+420 775 051 944

Denní stacionář
+420 775 049 259

Aferetické oddělení
+420 775 049 051

Transfuzní oddělení
+420 775 048 941

Ústředna
Tel:+420 221 977 111
Fax:+420 224 913 728
Mail:info@uhkt.cz

Telefonní seznam ÚHKT


Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete