Menu
ÚHKT

Jak postupovat…

Jak postupovat, pokud chci získat vzorek z Biobanky ÚHKT Praha?

  • Kontaktujte nás přímo NEBO vyhledejte vzorek vašeho zájmu v katalogu BBMRI Directory (https://directory.bbmri-eric.eu/#/). Directory je katalog s kolekcemi biobank celého konsorcia BBMRI-ERIC. Jakmile si vyberete kolekci, odešlete žádost o vzorek pomocí nástroje Negotiator (https://negotiator.bbmri-eric.eu/login.xhtml). Podrobný postup práce s nástroji Directory a Negotiator najdete na webu https://www.bbmri.cz/cs/qa/otazky-a-odpovedi.

  • Pokud se s biobankou domluvíte na dostupnosti vzorků, vyplňte Žádost o vydání biologického materiálu (stáhnout). Zde popíšete svůj projekt, typ a množství požadovaných vzorků, typ požadovaných dat. Důležité je, aby měl projekt schválení etickou komisí.

  • Vaše žádost bude dále podstoupena Odborné radě Biobanky ÚHKT Praha.

  • Po schválení výdeje proběhne domluva na průběhu předání vzorků a doplňujících dat a pokud nejste z ÚHKT, bude podepsána smlouva o předání vzorků.

Jak postupovat, pokud chci vzorky pro vlastní projekt ukládat v Biobance ÚHKT Praha?

  • Vyplňte Žádost o uchování biologického materiálu (stáhnout).

  • Vaše žádost bude dále podstoupena Odborné radě Biobanky ÚHKT Praha.

  • K jednotlivým vzorkům budeme požadovat doložení informovaného souhlasu s uchováním biologického materiálu a s využitím vzorků pro projekt.

  • K jednotlivým vzorkům budeme potřebovat vyplněné Žádanky o zpracování a uchování biologického materiálu pro výzkumný projekt (nebo jiný typ projektu) (stáhnout).

  • Následně se domluvíme na postupu sběru, zpracování a ukládání vzorků a kompenzaci nákladů spjatých s touto službou.

 

Další informace naleznete ve směrnici ředitele: PŘÍJEM A VÝDEJ VZORKŮ Z BIOBANKY ÚHKT PRAHA.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Dárci krve
+420 221 977 209
Mail:darce@uhkt.cz

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226
+420 775 051 822

JIP
+420 221 977 294
+420 778 975 022

Transplantační jednotka
+420 221 977 229
+420 775 051 944

Denní stacionář
+420 775 049 259

Aferetické oddělení
+420 775 049 051

Transfuzní oddělení
+420 775 048 941

Ústředna
Tel:+420 221 977 111
Fax:+420 224 913 728
Mail:info@uhkt.cz

Telefonní seznam ÚHKT


Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete