Menu
ÚHKT

Neimpaktované publikace

[1]

Mareček, F.; Zemanová, M.; Mejtská, J.; Češpivová, D.; Malíková, I.; Hrachovinová, I.

Interference složek krevní plazmy pri turbidimetrickém stanovení D-dimeru

[rok vydání 2016]