Menu
ÚHKT

doc.MUDr. Daniel Vyoral, CSc.

vědecký pracovník

Tel: +420 221 977 234
Email: Daniel.Vyoral@uhkt.cz

Granty

Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selhání (2015-2017, GA0/GA)
Reg. číslo
GA ČR 15-14200S
Název
Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selhání (2015-2017, GA0/GA)
Trvání
2015 – 2017
Řešitel
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., 1. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
U zhruba poloviny pacientů se srdečním selháním lze pozorovat nedostatek železa, kterému je připisován nejen rozvoj anémie, ale také snížení hladin železa v srdeční tkáni. Nedostatek železa v myokardu může přímo přispívat k rozvoj a progresi srdečního selhání. Příčiny a molekulární mechanismy podílející se na systémovém i kardiálním nedostatku železa při srdečním selhání dosud nejsou známy. Regulace železa v těle je řízena peptidovým hormonem hepcidinem. Kromě účinku cirkulujícího hepcidinu se však na regulaci železa v srdci může také podílet autokrinní nebo parakrinní efekt hepcidinu produkovaného přímo myokardem. Cílem projektu je objasnění úlohy systémového a lokálního hepcidinu v homeostáze železa při srdečním selhání.
Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selhání (2015-2017, GA0/GA)
Reg. číslo
GA ČR 15-14200S
Název
Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selhání (2015-2017, GA0/GA)
Trvání
2015 – 2017
Řešitel
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., 1. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
U zhruba poloviny pacientů se srdečním selháním lze pozorovat nedostatek železa, kterému je připisován nejen rozvoj anémie, ale také snížení hladin železa v srdeční tkáni. Nedostatek železa v myokardu může přímo přispívat k rozvoj a progresi srdečního selhání. Příčiny a molekulární mechanismy podílející se na systémovém i kardiálním nedostatku železa při srdečním selhání dosud nejsou známy. Regulace železa v těle je řízena peptidovým hormonem hepcidinem. Kromě účinku cirkulujícího hepcidinu se však na regulaci železa v srdci může také podílet autokrinní nebo parakrinní efekt hepcidinu produkovaného přímo myokradem. Cílem projektu je objasnění úlohy systémového a lokálního hepcidinu v homeostáze železa při srdečním selhání.