Menu
ÚHKT

Profil

Od roku 2013 působí v ÚHKT jako lékař lůžkového oddělení a spolupracuje také na tvorbě registru vzácných anémií při ÚHKT. Současně je postgraduálním studentem ve výzkumné skupině myelodysplastického syndromu pod vedením školitele doc. MUDr. Čermáka a Mgr. Beličkové, tématem jeho disertační práce je Studium DNA reparačních mechanismů v patogenezi MDS. 

Odbornost

Myelodysplastický syndrom – výzkum etiopatogeneze onemocnění

Vzácné anémie – zapojen do tvorby registru vzácných anémií při ÚHKT

Vzdělání

 2013 – MUDr. 1.lékařská fakulta UK v Praze

 Od 2013 postgraduální studium v oboru biologie a patologie buňky – téma disertační práce: Studium DNA reparačních mechanismů v patogenezi MDS