Menu
ÚHKT

Profil

Od roku 1997 pracuje na Transfuziologickém úseku ÚHKT , kde nyní působí ve funkci zástupce vedoucího Aferetického oddělení. Od roku 2010 zde mimo jiné odpovídá za zabezpečení jakosti.

Odbornost

Spoluřešitelka výzkumného projektu IGA MZČR NR- 87 54 - 3

Cirkulující endotelové progenitory a zralé endotelie u pacientů po alogenní nebo autologní transplantaci krvetvorných buněk

Vzdělání

2007  specializace v oboru  hematologie a transfuzní lékařství

1997  specializace v oboru vnitřní lékařství I. stupně

1984 – 1990   3. lékařská fakulta UK Praha                                                     

Výuka

od roku 2008 spolupráce s IPVZ – přednášky, kurzy