Menu
ÚHKT

Zpráva o proběhlé konferenci doktorandů.

Dne 24.6.2021 se konala ve venkovních prostorách ÚHKT CEITEC konference postgraduálních studentů ÚHKT. CEITEC PhD konference je určena vědecké i akademické veřejnosti v oblasti živých věd a jejím cílem je představení výsledků výzkumu studentů CEITEC PhD školy.

Zpráva o proběhlé konferenci doktorandů

Bylo představeno celkem  20 posterových sdělení, hlavními tematickými okruhy byly studie mutačních faktorů u hematologických malignit, studium mutací, jež se mohou uplatňovat v rozvoji myelodysplastického syndromu a následně progrese do leukémie a studie faktorů ovlivňujících koagulační systém. Konference s výstavou posterů vhodně navázala na únorovou doktorandskou konferenci pořádanou on-line systémem.

Program CEITEC PhD konference zaujal poměrně velké množství pracovníků ÚHKT a přispěl tak k užitečné výměně zkušenosti a rad mezi mladými vědeckými pracovníky, zkušenými pracovníky výzkumného úseku a klinicky zaměřenými lékaři, k rozvoji diskuze jistě přispěla i vhodná forma občerstvení. 

 

Za kooperaci děkujeme panu Fučíkovi a jeho společnosti.