Menu
ÚHKT

Seznam poradních orgánů, poradců, 2. pololetí 2021

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří                                                                                                                                              

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2021 do 31. prosince 2021

 Ústav hematologie a krevní transfuze 

 

Název

Typ závazku

Předmět činnosti

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Odměna vyplacená za 2.pololetí 2021

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát

Smlouva

Poskytování právních služeb - obecné právní služby


 od  26.4.2019  do 25.4.2021 nově od 3.5.2021 po dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání fin. limitu 1.999.999,-Kč bez DPH.

Paušál 45 hod/měsíc 78.650,00 Kč s DPH,  nad rámec paušálu odměna 1.300,00 Kč bez DPH / hodina ; nově paušál 45 h/měsíc 81 130,50 Kč s DPH, nad rámec paušálu odměna 1.490 Kč bez DPH/hod

493.084 Kč s DPH

Mgr. Lubor Šída, advokát

Smlouva

1) Poskytování právních služeb - zastupování v soudním sporu

2) Poskytování právních služeb - veřejné zakázky

1) od 11. 11. 2021

2) od 27. 8. 2020 do dosažení limitu 1.999.000.- Kč bez DPH 

1) Odměna 2.000 Kč  bez DPH/hod

2) Paušál 30/hod  měsíc 60.500 Kč včetně DPH,nad rámec paušálu  odměna 2.000 Kč  bez DPH/hodina​

402.930 Kč s DPH

Garmedis

Smlouva

Poskytování poradenských služeb a analýz pro management ÚHKT

od 4.12.2019 do dosažení limitu 499.900 Kč bez DPH ; nově od 7.5.2021 do dosažení limitu 499.900 Kč bez DPH    

Paušál 26 hodin 38.480,00 Kč bez DPH + nad rámec paušálu 1.480,00 Kč  bez DPH; nově 1.510 bez DPH/hod. a měsíčně 39.260 Kč bez DPH

288.802,80 Kč s DPH

TIFIT s.r.o.

smlouva

Poradenské a konzultační činnosti pro IT

1) od 24.5.2019 do 23.5.2023 nebo dosažení max.částky 1.999.999 Kč bez DPH

2) od 11.3.2021 - 11.3.2025  nebo dosažení max.částky 1.999.999 Kč bez DPH

1 člověkoden (min. 8 hodin denně) 11.616 Kč s DPH

180.718 Kč s DPH

Equica a.s.

smlouva Poskytování služeb - zpracování zadávacích podmínek zakázek  v dotačních programech

1) od 6.12.2017 do 5.12.2021
2) od 6.2.2020 do 31.12.2021 nebo dosažením částky 1.980.000,00 Kč bez DPH
3) od 2.12.2021 a dosažením částky 1.980.000,00 Kč bez DPH

1)235.950,00 Kč s DPH / dílo           2)Cena za 1 člověkoden činí: 9.900 Kč bez DPH​

849.011,70 Kč s DPH

Ing. Pavel Novotný

DPP/DPČ

Ekonomické poradenství

od 1.8.2014

400 Kč/hod

211.200 Kč