Menu
ÚHKT

Spolupracujeme s Amelií

Od září ÚHKT rozšiřuje služby pro své pacienty a jejich blízké. Díky navázané spolupráci se spolkem Amelie, který poskytuje psychosociální podporu, u nás můžete potkat jeho pracovníky v označených žlutých tričkách.

Od roku 2006 pomáhá Amelie, z.s., onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace, které vyvstanou v souvislosti s onemocněním, a to před, v průběhu i po skončení léčby.

Nabídku individuálních i skupinových aktivit v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Rakovníku a Liberci doplňuje telefonická a e-mailová Linka Amelie.

Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a osvětu a vzdělávání pro širokou veřejnosti odborníky z řad zdravotníků, sociálních pracovníků.

Vše doplňují publikační a informační aktivity. Amelie pomáhá žít život s rakovinou.

V rámci rozšiřování podpory pro své pacienty ÚHKT podepsal se spolkem Amelie smlouvu o spolupráci. Pracovníci Amelie se budou v ústavu objevovat od září, poznáte je podle označených žlutých triček.