Menu
ÚHKT

Přestěhované laboratoře

Přestěhované laboratoře

Laboratoř doc. Marinova a laboratoř MUDr. Mikulenkové  byly přestěhovány do 3.NP pavilonu B s platností od 19.4.2021