Menu
ÚHKT

Konference doktorandů 2024

V pátek 15. března 2024 se konala konference doktorandů ÚHKT. V úvodu předal ředitel ústavu Mgr. Ivě Trsové cenu za nejlepší práci mladého badatele v roce 2023.

Konference se zúčastnili – s jedinou výjimkou – všichni doktorandi ústavu. Celkem bylo předneseno 21 příspěvků, z toho tři krátké příspěvky představily teze nových doktorských projektů, ostatní přinesly výsledky vlastní vědecké práce.

Cenu za nejlepší přednášku získal Mgr. Marek Jedlička za příspěvek Glutaminase is essential for cell effector functions of expanded NK cells. Hodnotící komise vyzvedla vysokou úroveň většiny prezentací, konkrétně i všech doktorandů, kteří získali ocenění v předchozích ročnících. Jejich prezentace byly i letos velkou inspirací pro mladší kolegy. Je potěšením sledovat, jak se v ÚHKT ustálily pracovní skupiny, které realizují špičkový výzkum na národní i mezinárodní úrovni a ve svém prostředí organicky vychovávají mladé vědce schopné své badatelské výstupy obhájit interně i v širší vědecké komunitě.

Konferenci byla přítomna expertka na komunikaci PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., která v následujících týdnech vypíše dva semináře, na nichž zhodnotí prezentační dovednosti doktorandů a poskytne konkrétní podněty k jejich zlepšení.

Rád bych poděkoval doktorandům za pečlivou přípravu přednášek, jejich školitelům za podporu svých studentů a všem přítomným za účast. Velkým uspokojením byla kvalitní a věcná diskuse ke všem příspěvkům.

Cyril Šálek