Menu
ÚHKT

MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

vedoucí laboratoře PCR diagnostiky leukémií

Tel: +420 221 977 277, +420 221 977 278, +420 221 977 470
Email: Jiri.Schwarz@uhkt.cz

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 1983 a věnuje se jak vědě a výzkumu, tak klinické praxi. Od roku 2014 je zástupcem přednostky Klinického úseku.

Odbornost

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

Člen výboru pro Ph- myeloproliferativní neoplázie European Hematology Association (EHA)

Central European Myeloproliferative Disorders Organization (CEMPO)

Česká hematologická společnost (ČHS) České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Předseda České pracovní skupiny pro Ph- myeloproliferativní onemocnění ČHS (CZEMP)

Člen výboru České skupiny pro chronickou lymfatickou leukemii ČHS (ČSCLL)

Vzdělání

1993 Specializační atestace v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba

990 : Atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství, na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze

1989: Titul kandidáta lékařských věd v oboru normální a patologické fyziologie, na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (1987  ukončena obhajobou disertace „Proliferace a indukovaná diferenciace lidských leukemických buněčných linií”)

1982: Promován doktorem medicíny, směr terapeutický, na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

1976: Maturita na gymnáziu Na Zatlance, Praha 5 

1974: Státní zkouška z anglického jazyka na Jazykové škole v Praze 2

Výuka

Přednášky z hematologie pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

Asistent na Ústavu klinické a experimentální hematoilogie I. Lékařské fakulty UK v Praze

Školitelem doktorandů a diplomantů na 2. a 3. Lékařké fakultě a Přírodovědecké fakultě UK v Praze