Menu
ÚHKT

RNDr. Eva Miarková, PhD.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 204, +420 221 977 254
Email: Eva.Miarkova@uhkt.cz