Menu
ÚHKT

Profil

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracovala na III. Interní klinice a Oddělení klinické hematologie I. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Atestovala v oboru vnitřní lékařství a hematologie a krevní transfúze. Od roku 1999 pracuje na Ústavu hematologie a krevní transfúze, jako klinický lékař, kde se věnuje především problematice alogenních transplantací hemopoetických buněk a intenzivní péči v hematologii. Svoji kvalifikaci si rozšířila na odborných stážích ve Velké Británii – Manchester, Christie Hospital a University of Minnesota, USA.

Odbornost

allogenní transplantace

intenzivní péče v hematologii

Vzdělání

​Studium:

1987-1993 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

1996 atestace z vnitřního lékařství I. stupně

1999 atestace z hematologie a transfusního lékařství

 2001 obhájení kandidátské práce

Stáže:

1992, Dept. of Pharmacology, Mayo Clinic Rochester, MN, USA   (3 měsíce)      

1997, Dept.of Haematology, Christie Hospital, Manchester, UK (2 měsíce)

2003/2004, University of Minnesota, Dept. of Medicine - Hematology, Oncology and Transplantation (9 měsíců)

Výuka

1.LF v rámci UKEH