Menu
ÚHKT

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

vedoucí oddělení imunoterapie

Tel: +420 221 977 629
Email: Petr.Lesny@uhkt.cz

Pracoviště:

Granty

Adoptivní imunoterapie hematologických malignit u seniorů: preklinická a klinická studie
Reg. číslo
AZV ČR 16-34405A
Název
Adoptivní imunoterapie hematologických malignit u seniorů: preklinická a klinická studie
Trvání
2016 – 2019
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Novinkou v léčbě hematologických malignit včetně akutní myeloidní leukémie (AML) jsou imunoterapeutické postupy, využívající podávání haploidentických NK buněk s fenotypem změněným buď indukcí cytokiny (tyto buňky jsou nazývané CIK – cytokiny indukované NK buňky), nebo pomocí metod genetického inženýrství (například vložením vhodně cílených chimerických antigenních receptorů – CAR). Cílem projektu je využití možnosti kombinace obou přístupů tak, abychom připravili alogenní haploidentické CIK nesoucí CAR rozeznávající cíle specifické pro AML (zejména CD123). Předpokládáme, že v uvedené kombinaci dojde ke kumulativnímu efektu, zvyšujícímu specifické cytotoxické působení podávaných buněk, aniž by byla zvýšena jejich toxicita. V rámci projektu plánujeme získat dostatek preklinických i klinických dat pro přípravu a podání ambiciózního klinického hodnocení geneticky modifikovaných CIK buněk v léčbě AML. Tento přístup může být vhodný jako léčba zejména u seniorů, kde je chemoterapie málo efektivní a limitovaná komorditami.