Menu
ÚHKT

doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D. MHA

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 612
Email: Roman.Kotlin@uhkt.cz

Granty

Plasmonické biosenzory pro studium biomelokulárních interakcí
Reg. číslo
GA ČR 19-02739S
Název
Plasmonické biosenzory pro studium biomelokulárních interakcí
Trvání
2019 – 2021
Řešitel
doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Spoluřešitel
Prof. Ing. Jan Dyr, DrSc., doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D. MHA, Ing. Tomáš Riedel, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Anotace
Život je na molekulární úrovni výsledkem obrovského množství interakcí mezi různými druhy biomolekul. Pochopení těchto interakcí a jejich rolí představuje výzkumný úkol zásadního významu. Cílem tohoto projektu je vyvinout nový biofotonický nástroj založený na pokročilých optických biosenzorech s povrchovými plasmony, které umožní studium biomolekulárních interakcí v komplexních biologických prostředích a významně tak posune hranice možností současné biomolekulární interakční analýzy. Tento multidisciplinární projekt zahrnuje aktivity v řadě oblastí, především výzkum optických biosenzorů založených na plasmonických nanostrukturách, studium transportních jevů v mikrofluidních systémech a vývoj metod pro imobilizaci biomolekul a metodologií pro studium biomolekulárních interakcí. Realizované biosenzory budou využity pro získání nových poznatků o interakcích biomolekul se vztahem k onko-hematologickým onemocněním, jako jsou myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie.