Menu
ÚHKT

Ing. Dana Grebeňová

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 285
Email: Dana.Grebenova@uhkt.cz

Pracoviště:

Odbornost

studium buněčných procesů (diferenciace, apoptoza, adheze) v krevních buňkách pomocí biochemických metod a metod proteomové analýzy

studium poruch membránových proteinů erytrocytů