Menu
ÚHKT

Ing. Dana Grebeňová

Odbornost

studium buněčných procesů (diferenciace, apoptoza, adheze) v krevních buňkách pomocí biochemických metod a metod proteomové analýzy

studium poruch membránových proteinů erytrocytů