Menu
ÚHKT

RNDr. Marie Dobrovolná

manažerka kvality

Tel: +420 221 977 408
Email: Marie.Dobrovolna@uhkt.cz

Profil

V ÚHKT působí od roku 1997, kde se věnovala problematice vyšetřování HLA systému a určování histokompatibility, pracovala jako vedoucí akreditované Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku (2006-2015) a vedoucí Kalibračního centra ÚHKT pro kalibraci pístových pipet (2009 -2014).

Svoje zkušenosti v otázkám řízení kvality zdravotnických laboratoří (ISO 15189, 17025, standardy NASKL) a implementaci odborných mezinárodních standardů (Standards for Histocompatibility Testing  European Federation for Immunogenetics) uplatňuje od 1.1.2015 jako manažerka kvality v přípravě k akreditaci Transplantačního programu ÚHKT (JACIE – EBMT-ISCT).

Odbornost

vyšetřování HLA systému

stanovování  histokompatibility

řízení kvality ve zdravotnictví

Členství v odborných organizacích:

European Federation for Immunogenetics (EFI), 

European Bone Marrow Transplantation (EBMT)

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP – Sekce imunogenetiky (od 2015 tajemník výboru sekce)

Vzdělání

2006
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník ve vyšetřovacích metodách a přípravě léčivých přípravků

2001-2004
Institut postgraduálního vzdělávání v zdravotnictví, Praha
Specializační vzdělávání v oboru vyšetřovacích metod v oboru lékařská genetika – molekulární genetika

2001-2003 
Univerzita Karlova, Praha
Fakulta přírodovědecká
Externí studium: populační genetika, lékařská genetika, cytogenetika, imunologie

1986
Univerzita Karlova, Praha
Fakulta přírodovědecká
Státní rigorózní zkoušky – obor chemie, titul RNDr.

1980-1985
Univerzita Karlova, Praha
Fakulta přírodovědecká
Obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: chemie- fyzika

Výuka

IPVZ