Menu
ÚHKT

Profil

Od července roku 2013 je ředitelem ÚHKT. Specializuje se na problematiku transplantace kmenových buněk krvetvorby,diagnostiky a terapie akutních leukémií, intenzivní hematologické léčby a vrozených i získaných krvácivých chorob.

Odbornost

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

Diagnostika a terapie akutních leukémií

Intensivní péče v hematologii

Diagnostika a terapie vrozených i získaných poruch hemostázy

Vzdělání

2012: LF MU Brno, profesor pro obor onkologie (prof. )

2010: CMC a Auburn University, MBA ve zdravotnictví (MBA)

2004: 1. LF UK Praha, docent vnitřního lékařství (doc. )

2002: LF MU Brno, PGS studium v oboru onkologie (Ph.D. )

1993: Nástavbováatestace z hematologie a transfuzního lékařství

1987: Atestace z vnitřního lékařství 1. stupně

1984: Karlova Univerzita v Praze, Lékařskáfakulta v Plzni, všeobecnélékařství (MUDr. )

Výuka

Profesor v pregraduální výuce v Ústavu experimentální hematologie ÚHKT a 1. LF UK v Praze a na Lékařské fakultě MU Brno