Menu
ÚHKT

Profil

Na klinickém úseku ÚHKT pracuje od roku 1982, v současnosti ve funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj. V roce 1992 získal výroční cenu American Society for Clinical Research v oboru molekulární onkologie za práci „Role intracelulárního železa a feritinu v mechanismech resistence na chemoterapii u nádorových buněk“. Od roku 2002 působí jako vědecký sekretář ÚHKT. Od roku 2006 je také předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP.

Odbornost

Zaměření:

Studium patogeneze, diagnostiky a léčby myelodysplastického syndromu a paroxysmální noční hemoglobinurie

Studium patogeneze, diagnostiky a léčby vzácných onemocnění červené krevní řady

Studium stavů se změnami zásob železa

od roku 1982: klinické oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Členství v organizacích:

European Hematology Association) – člen komise pro členství s pracovní skupiny pro vzdělávání

ASH (American Society of Hematology)

zástupce ÚHKT v EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)

European LeukemiaNet - člen vedení pracovní skupiny pro MDS

vedoucí MDS Center of Excellence v rámci celosvětové Myelodysplastic Syndrome Foundation

člen Mezinárodní pracovní skupiny (IWG) v rámci MDS Foundation

Vzdělání

2006 – habilitace, téma habilitační práce „Nové přístupy k diagnostice a léčbě myelodysplastického syndromu“

1991 - 1992 stipendium na hematologickém a transplantačním oddělení University v Minnesotě v Minneapolis, USA

1990 - kandidátská disertační práce v oboru vnitřní lékařství na téma „Úloha intracelulárního feritinu v patogenezi a klinice onemocnění krvetvorby“ 

1989 - specializační atestace z oboru hematologie a transfuzní služba

1983 - specializační atestace I.stupně v oboru interního lékařství

1979 - 1982 - sekundární lékař - interní oddělení NsP Klatovy v Sušici

1973 - 1979 - studium na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze

Výuka

od roku 2012 – školitel FVL UK v oboru Biologie a patologie buňky

IPVZ v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Vnitřní lékařství a Hematologie a transfuzní lékařství, od roku 2005 - vedoucí subkatedry Hematologie a transfuzního lékařství IPVZ

Fakulta všeobecného lékařství ÚHKT ( v rámci UKEH ÚHKT a I. LF UK)