Menu
Vzdělávání

Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii

Akreditace udělena: do 28.02. 2029

Certifikovaný kurz připravuje všeobecnou sestru k získání zvláštní odborné způsobilosti pro poskytování ošetřovatelské péče v hematoonkologii.

Vstupní požadavky:

  1. odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobené sestry dle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb.
  2. minimálně 1 rok výkonu povolání všeobecné sestry na hematoonkologickém oddělení
  3. ukončený adaptační proces

Organizace:

Celková délka vzdělávacího programu je 72 hodin (à 45 minut). 48 hodin připadá na teoretickou a 24 hodin na praktickou část.
Po ukončení teoretické i praktické části kurzu a absolvování závěrečného testu bude absolventovi přiděleno celkem 42 kreditních bodů.

Počet účastníků certifikovaného kurzu je 15 pro společnou teoretickou část. Praktická část bude probíhat po individuální dohodě s garantem praktické části.

Odborný garant: Mgr. Lucie Vylitová, DiS, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vylitová, DiS, e-mail: lucie.vylitova@uhkt.cz,
tel. 221 977 419
Termíny konání: podzim 2024
Místo konání: Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
Přihlašovací formulář: Přihláška.pdf
Přihláška: lucie.vylitova@uhkt.cz
Účastnický poplatek: 6000,- Kč vč. DPH (celý kurz vč. praxe)
Úhrada: Požadovanou částku uhradit nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.
číslo účtu ÚHKT: 31438021/0710
variabilní symbol: bude určen

Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Oddělení pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete