Menu
ÚHKT

Seznam poradních orgánů, poradců, 2. pololetí 2018

Seznam poradců a poradních orgánů

ÚHKT informace zveřejňuje v souladu se strategií vlády v boji s korupcí v období let 2013 a 2014.
(Bod č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Název Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy Odměna vyplacená v období 1. 7. - 31. 12. 2018
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát Smlouva Poskytování právních služeb - obecné právní služby 21.4.2017 - 20.4.2019 Paušál 45 hod/měsíc = 78.650,00 Kč s DPH dále 1.300 Kč / hodina bez DPH 471.900 s DPH
Mgr. Lubor Šída, advokát Smlouva Poskytování právních služeb - veřejné zakázky 27.6.2016 - neurčitá do částky 499.000 Kč bez DPH Paušál 20 hod./ měsíc 30.250,00 Kč s DPH + dále nad paušál 1.000 Kč /hodina bez DPH 181.500 s DPH
Garmedis Smlouva Poskytování poradenských služeb a analýz pro management ÚHKT 1.3.2018 - neurčitá do částky 499.000 bez DPH Paušál 26 hodin 48.133,80 s DPH, dále nad paušál 1.530 Kč bez DPH / hod 288.802,80 s DPH
TIFIT s.r.o. Smlouva Poradenské a konzultační činnosti pro IT (které nedokáže ÚHKT zajistit vlastními zaměstnanci IT) 9.1.2018 - 8.1.2020 nebo dosažení max.částky 1.999.999 Kč bez DPH 1 člověkoden (min. 8 hodin denně) 11.616 Kč s DPH 615.648 Kč s DPH
Monitora Media Smlouva Monitoring internetu a sociálních sítí 31.7.2018 - 30.7.2022 nebo dosažení max.částky 499.000 Kč bez DPH 10.140 Kč s DPH 50.700 Kč s DPH
Equica a.s. Smlouva Poskytování služeb - zpracování zadávacích podmínek zakázek v dotačních programech 6.12.2017 - 5.12.2021 235.950,00 s DPH 45.375 Kč s DPH
Ing. Pavel Novotný DPP/DPČ Ekonomické poradenství 1.8.2014 - neurčitá 400,- Kč/hod 246.400 Kč
Ing. Roman Kotlín DPP/DPČ konzultační činnosti - stavební projekty 19. 10. 2015 - neurčitá 250,- Kč/hod 110.000 Kč