Menu
ÚHKT

Seznam poradních orgánů, poradců, 1. pololetí 2023

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří                                                                                                                                              

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2023 do 30. června 2023

 Ústav hematologie a krevní transfuze 

 

Název

Typ závazku

Předmět činnosti

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Odměna vyplacená za 2. pololetí 2022

Mgr. Michal Vrajík, advokát

Smlouva

Poskytování právních služeb - Právní služby v oblasti personalistiky

1) od 1. 1.2023 dílčí objednávky,                          2) od 4.5.2023 po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy nebo do dosažení limitu 499.000 Kč bez DPH

ad 1, 2) paušál 2 800 Kč/ 1 hodinu právních služeb advokáta bez DPH a 2 300 Kč/ 1 hodinu právních služeb advokátního koncipienta bez DP

ad 1) 245 650,17Kč s DPH

ad 2) 100 370,- Kč s DPH

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát

Smlouva

Poskytování právních služeb - v oblasti poskytování zdravotních služeb a veřejného zdravotního pojištění, občanského práva, 
finančního a daňového práva, správního práva aj.

1) od 3.5.2021 po dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání fin. limitu 1.999.999,-Kč bez DPH,                                                                2) od 9.5.2023 po dobu 48 měsíců nebo do dosažení limitu 1.999.000.- Kč bez DPH 

ad 1) paušál 45 h/měsíc 81 130,50 Kč s DPH, nad rámec paušálu odměna 1.490 Kč bez DPH/hod                                       ad 2) paušál 45 h/měsíc 95.287,50 Kč s DPH

ad 1) 525 539,-Kč s DPH,

ad 2) 222 338,- Kč s DPH

Garmedis

Smlouva

Poskytování poradenských služeb a analýz pro management ÚHKT

1)  od 7.5.2021 do dosažení limitu 499.900 Kč bez DPH                                                                   2) od 25.4.2023 na dobu neurčitou nebo do dosažení limitu 499.900 Kč bez DPH 

ad 1)  paušál 26 hodin  1.510 bez DPH/hod. a měsíčně 39.260 Kč bez DPH,

ad 2) paušál 26 hodin v měsíci 1.510 bez DPH/hod. a měsíčně 39.260 Kč bez DPH

ad 1) 95 009,20 Kč s DPH

ad 2) 47 504,- Kč s DPH 

Mgr. Lubor Šída, advokát

smlouva

1) Poskytování právních služeb - zastupování v soudím sporu                            2) Poskytování právních služeb - veřejné zakázky

1) od 11. 11. 2021  

2) 7.2.2022  

3)od 27.8.2020 do dosažení limitu 1.999.000.- Kč bez DPH 

ad 1,2) Odměna 2000 Kč bez DPH/hod,                                              ad 3) paušál 30/hod  měsíc 60.500 Kč včetně DPH,nad rámec paušálu  odměna 2.000 Kč  bez DPH/hodina

493 075,-Kč s DPH

Equica a.s.

Smlouva Poskytování služeb - zpracování zadávacích podmínek zakázek  v dotačních programech

1) od 2. 12. 2021 a dosažením částky 2 000 000 Kč bez DPH

2 244 550 Kč s DPH (nabídka)

290 400,- Kč s DPH

Ing. Pavel Novotný

DPP/DPČ

Ekonomické poradenství

1) od 1.8.2014                                                                 2) od 1.5.2023

ad 1) 400,- Kč/hod                                                   ad 2) 650,- Kč/hod

333 000,- Kč

TIFIT s.r.o. Smlouva Poradenské a konzultační činnosti pro IT 1) od 11.3.2021 - 11.3.2025  nebo dosažení max.částky 1.999.999 Kč bez DPH 1 člověkoden (min. 8 hodin denně) 11.616 Kč s DPH 740 262,- Kč s DPH