Menu
ÚHKT

Zesnul profesor Dyr

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22.ledna 2021 zemřel na následky Covid-19 ve věku 74 let prof. Ing. Jan. E. Dyr, DrSc.

Zemřel profesor Jan Evangelista Dyr

 

V pátek 22. 1. 2021, ve věku 74 let, zemřel nečekaně a náhle pan profesor Jan Evangelista Dyr, náš učitel, přítel, kolega, člověk mnoha nápadů, člověk velmi slušný, zdvořilý a morální, a v neposlední řadě člověk, který vždy stál na straně vědy a svých žáků.

Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. vystudoval makromolekulární chemii na VŠCHT v Praze. Do ÚHKT nastoupil v roce 1970, kde působil až do své smrti neuvěřitelných 51 let. Ve své vědecké práci se zaměřoval především, nikoli však výlučně, na studium hemostázy, koagulace a trombózy. Byl autorem či spoluautorem více než 170 publikací, tvůrcem či spolutvůrcem 9 patentů. Během své kariéry působil také ve Spojených státech amerických či ve Švédsku, kde si udělal velmi dobré jméno. Spolupracoval a spřátelil se se světově uznávanými kapacitami v oboru studia fibrinogenu a nedlouho poté, se světovou kapacitou v oboru stal také on. Nebyl to však pouze skvělý vědec, ale také vynikající pedagog, který vedl studenty k samostatnému myšlení, k pohledu do hloubky problému v konsekvencích a k píli. Profesor Dyr vyučoval na VŠCHT v Praze a 1. LF UK. Mnoho z jeho žáků jej následuje a nese jeho ideje a přístup k vědecké práci dál. Jeho stopa není jen na poli vědeckém či pedagogickém. Podílel se na vzniku ÚHKT v podobě, kterou známe dnes. Spolupodílel se na vzniku Úseku pro vědu, výzkum a vývoj. Od roku 1985 vedl oddělení biochemie, v roce 2005 se stal Náměstkem pro vědu a výzkum a v bouřlivých letech 2007-2009 byl statutárním ředitelem ÚHKT. Dále byl vedoucím komplementu laboratoří ÚHKT a od roku 2014 předsedou Vědecké rady ÚHKT. Působil také v redakčních radách prestižních časopisů, za všechny jmenujme např. Trombosis Research. Od roku 2019 byl předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

 

Prof. Dyr, ve svém přístupu k nám, svým žákům a spolupracovníkům, upřednostňoval kolegialitu, porozumění, empatii; vždy rád pomohl, a to jak na poli odborném, tak soukromém; poradil a byl trpělivý s často netrpělivým mládím. Stal se naším vzorem a zároveň i přítelem, na nějž nikdy nezapomene. Odchodem profesora Dyra ztrácí ÚHKT a celá vědecká komunita výraznou osobnost a výjimečného kolegu, laskavého a obětavého učitele a člověka vysokých morálních kvalit.


Vážený pane Profesore, čest Vaší památce.

 

                                                                                                           Vaši kolegové a přátelé