Menu
ÚHKT

Pan ředitel na sympoziu Zdravotnického deníku

Česká hematoonkologie dokáže svým pacientům poskytnout nejmodernější léčbu, která zásadně snižuje riziko úmrtí, progrese nebo nutnosti další terapie. Díky společnému úsilí odborné společnosti, zdravotních pojišťoven a výrobců léčiv je u nás už pátým rokem k dispozici buněčná CAR-T terapie, která se stala standardní léčbou pro více než 250 nemocných s lymfomy v osmi certifikovaných centrech. Doslova za dveřmi je pak její širší otevření pro další indikace. Dosažené výsledky a další směřování v této oblasti zhodnotilo včerejší sympozium Zdravotnického deníku Genové a buněčné terapie – financování a management péče.