Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocení období: 2. pololetí 2016

Počet propuštěných pacientů: 42
Počet propuštěných (schopni vyplnit dotazník): 36
Počet zpracovaných dotazníků: 9
Procento respondentů: 25 %

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných a přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016.

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření pacientů, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu).

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko. 1. kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 88,9 % občas 11,1 % (v předchozím hodnocení 94,7 %, resp. 5,3 %), u sester odpověď představení vždy v 66,7 %, občas v 22,2 % (v předchozím období 89,5 %, resp. 10,5 %) a u ostatního personálu představení vždy v 44,4 % (v předchozím období 68,4 %), občas v 55,6 % (v předchozím období 26,3 %) a nikdy v 0 % (v předchozím období 0 %). Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %), 1. kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 88,9 % (v předchozím hodnocení 100 %) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Pozitivní hodnocení je trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod. Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) zhruba 78 % (v předchozím období 89 %).

Výhrady k době ranního buzení se objevily 1x (tj. asi 11 %), známkou 1 či 2 hodnotilo zhruba 89 %.

Ošetřující lékař

S rozsahem informací poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100 % respondentů (v předchozím období 97,3 %).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám a na jejich chování a vystupování. Kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno kladně ve 100 % (v předchozím období 100 %).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 97,3 %).

Soukromí a práva pacientů

Kladně ve zhruba 67 % (v předchozím období v 100 %) byl hodnocen dostatek soukromí při sdělování informací o zdravotním stavu a v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků.

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo asi 78 % pacientů (v předchozím období 95 %).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné zhruba 100 % pacientů (v předchozím období 94 %), od sester 100 % (v předchozím období 100 %) a od nutriční terapeutky asi 78 % (v předchozím období 84,2 %).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT 100 % pacientů (v předchozím období 100 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem dvakrát se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly za práci veškerého personálu, za otevřenost, upřímnost, bylo zmíněno několik jmen lékařů a sester.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete