Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocení období: 2. pololetí 2015

Počet propuštěných pacientů: 49
Počet propuštěných (schopni vyplnit dotazník): 42
Počet zpracovaných dotazníků: 20
Procento respondentů: 47,6 %

Spokojenost pacientů byla zjišťována u všech pacientů propuštěných a přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015.

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření pacientů. Součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu).

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko. 1. kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 90 % (v předchozím hodnocení 87,5 %), občas 10 %, u sester odpověď představení vždy v 90 %, občas v 10 % (v předchozím období 81,3 %, resp. 18,8 %) a u ostatního personálu představení vždy v 70 % (v předchozím období 31,3 %), občas v 25 % (v předchozím období 50 %) a nikdy v 5 % (v předchozím období 12,5 %). Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 95 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %), 1. kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 % (v předchozím hodnocení 93,8 %) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Pozitivní hodnocení je trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod. Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) zhruba 85 % (v předchozím období 68,8 %).

Výhrady k době ranního buzení se neobjevily ani jedenkrát, všichni pacienti hodnotili dobu buzení pouze známkou 1 či 2 (v předchozím období výhrady u zhruba 30 %).

Ošetřující lékař

S rozsahem informací poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 97,5 % respondentů (v předchozím období zhruba 97 %).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám a na jejich chování a vystupování. Kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno kladně ve 100 % (v předchozím období ve zhruba 94 %).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno cca 100 % pacientů (v předchozím období zhruba 97 %).

Soukromí a práva pacientů

Kladně ve 100 % (v předchozím období ve 100 %) byl hodnocen dostatek soukromí při sdělování informací o zdravotním stavu a v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků.

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 100 % pacientů (v předchozím období 100 %).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné 100 % pacientů (v předchozím období 93,8 %), od sester 95 % (v předchozím období 87,5 %) a od nutriční terapeutky 100 % (v předchozím období 81,3 %).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT 97,5 % pacientů (v předchozím období zhruba 94 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem čtyřikrát se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly za péči při přijetí i celkovou péči, bylo zmíněno několik jmen lékařů a staniční sestry lůžkového oddělení. Jeden pacient, který se zde léčí již 7 let, označil ÚHKT jako svůj druhý domov.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete