Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocení období: 1. pololetí 2014

Počet propuštěných pacientů: 30
Počet možných hodnotitelných dotazníků: 22
Počet zpracovaných dotazníků: 13
Procento respondentů: 59,1%

Spokojenost pacientů byla zjišťována u všech pacientů propuštěných a přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1.6.2014 do 30.6.2014.

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru byla dána možnost k vlastnímu vyjádření pacientů, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu):

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko. 1. kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl nejlépe hodnocen u lékařů, vždy se představilo 92,3% (v předchozím hodnocení 88,9%), u sester odpověď představení vždy v 92,3%, občas v 0% (v předchozím období 83,3% resp. 16,7%), nikdy v 0% (v předchozím období v 0%) a u ostatního personálu představení vždy v84,6% (v předchozím období 77,8), občas v 7,7% (v předchozím období 11,1%) a nikdy v 0% (v předchozím období 11,1). Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100% pacientů, 1. kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100% (v předchozím hodnocení 94,4%) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Pozitivní hodnocení je trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod. Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) cca 77% (v předchozím období 72%). Výhrady k době ranního buzení se objevují u cca 15% nemocných (v předchozím období u cca 33%).

Ošetřující lékař

S rozsahem informací poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100% respondentů (v předchozím období cca 94%).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám a na jejich chování a vystupování. Kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100% respondentů (v předchozím hodnocení u cca 94%), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno kladně v 100% (v předchozím období v 100%).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100% pacientů (v předchozím období cca 94%).

Soukromí a práva pacientů

Kladně v 92,3% (v předchozím období cca 94%) byl hodnocen dostatek soukromí při sdělování informací o zdravotním stavu a v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků. Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 100% pacientů (v předchozím období 94%).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné 100% pacientů (v předchozím období 94%), od sester 100% (v předchozím období 100%) a od nutriční terapeutky 100% (v předchozím období 89%).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT cca 98% pacientů (v předchozím období 100%). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 6 dotazníků obsahovalo vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za profesionalitu, perfektní péči a příjemnou komunikaci, bylo zmíněno několik jmen lékařů.

 

 

 


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete