Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocené období: 2. pololetí 2019

Hodnocení spokojenosti pacientů ÚHKT

Hodnocené období: listopad 2019 

Počet propuštěných pacientů: 44

Počet propuštěných (schopni vyplnit dotazník): 39

Počet zpracovaných dotazníků: 16

Procento respondentů: 41 %

 

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných nebo přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019.  

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu):

  1. První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí 

  2. Pobyt v ÚHKT

  3. Ošetřující lékař

  4. Zdravotní sestry a ostatní personál

  5. Dosažitelnost personálu

  6. Soukromí a práva pacientů

  7. Edukace o režimu po propuštění

  8. Obecné hodnocení ÚHKT

 

ad 1. První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí 

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko. 

První kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 100 %, občas 0 % (v předchozím hodnocení vždy 90 %), u sester odpověď představení vždy
75 %, občas 25 % (v předchozím období vždy 90 %, občas 10 %) a u ostatního personálu představení vždy v 69 % (v předchozím období 70 %), občas v 31 % (v předchozím období 30 %)
a nikdy v 0 % (v předchozím období 0 %). 

Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů
(v předchozím hodnocení 100 %); první kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 % (v předchozím hodnocení 100 %) dotazovaných.

 

ad 2. Pobyt v ÚHKT

Velmi pozitivní hodnocení zůstává trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod. 

Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) 87,5 % pacientů (v předchozím období 60 %), neobjevilo se žádné hodnocení známkou 4 či 5.

Výhrady k době ranního buzení se objevily 3× (tj. cca 19 %), známkou 1 či 2 hodnotilo cca 81 %
(v předchozím hodnocení cca 80 %) pacientů.

 

ad 3. Ošetřující lékař

S rozsahem informací o chorobě a léčbě poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100 % respondentů (v předchozím období 100 %). 

 

ad 4. Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám, odpověď určitě ano ve 81,3 %, většinou ano v 18,8 %, (v předchozím hodnocení 100 %, resp. 0 %) a na jejich chování a vystupování, kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno také velmi kladně ve 100 % (v předchozím období 100 %). 

 

ad 5. Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 100 %). 

 

ad 6. Soukromí a práva pacientů

Pocit dostatku soukromí během sdělování informací mělo vždy cca 93 %, občas 7 % a nikdy 0 % pacientů (v předchozím hodnocení 90, resp. 10, resp. 0 %); v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků pak vždy cca 93 %, občas cca 7 % a nikdy 0 % (v předchozím období 90 resp. 10, resp. 0 %). 

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 100 % pacientů (v předchozím období 90 %).

 

ad 7. Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetřování považovalo za dostatečné
100 % pacientů (v předchozím období 100 %), od sester 100 % (v předchozím období 95 %)
a od nutriční terapeutky 93,8 % (v předchozím období 90 %)

 

ad 8. Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT (odpovědi ano nebo spíše ano) 100 % pacientů (v předchozím období 100 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem
a poskytnutou péči hodnotili jako výbornou.

 

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 9× se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly za celkovou péči, za příjemný, profesionální a vstřícný přístup, milé a přátelské jednání, empatii a každodenní úsměv. Opakovaně byl chválen celý pracovní kolektiv a pochvalně bylo zmíněno několik jmen lékařů. 

 

Vybrané hodnocené položky – kladné hodnocení

 

                    červen 2019        listopad 2019

1. kontakt s ÚHKT            100 %            100 %                

průběh přijetí                100 %            100 %

buzení                    80 %            81 %

strava                    60 %            87,5 %

dosažitelnost personálu        100 %            100 %

seznámení s právy nemocného    90 %            100 %

informace lékaře o chorobě        100 %            100 %

informace od lékaře při propuštění    100 %            100 %

informace od sestry při propuštění    95 %            100 %

poučení – nutriční terapeutka        90 %            93,8 %

celkové hodnocení péče        100 %            100 %

 

 

Zpracovala: Mgr. S. Brixíová

V Praze dne: 10. 1. 2020


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete