Menu
ÚHKT

Profil

V ÚHKT působí od roku 2004. Předtím pracovala například ve VFN nebo na Klinice diabetologie v IKEM. Kromě klinické praxe se věnuje také výuce a publikační činnosti.

Odbornost

alogenní transplantace kostní dřeně

léčba GVHD

lymfoproliferace

Vzdělání

Studium:

Obhajoba kandidátské disertační práce (2001)

Atestace 2. stupně v oboru hematologie a transfuzní lékařství (2000)

Atestace 1. stupně  v oboru vnitřního lékařství (1997)

Fakulta všeobecného lékařství  University Karlovy, Praha    (1986-1992)

Zahraniční stáže:

2000  MD Anderson Cancer Center, Texas, USA – hematologie

1995  Hopital Beaujon Paris, hematologie

Výuka

od r. 1999  odborný asistent UK

Pregraduální  výuka studentů 1.LF UK

Postgraduální výuka v rámci ILF (v oboru hematologie)

od r. 2013 zástupce přednosty pro výuku na ÚKEH