Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocené období: 2. pololetí 2018

Počet propuštěných pacientů: 40
Počet propuštěných (schopni, ev. ochotni vyplnit dotazník): 38
Počet zpracovaných dotazníků: 17
Procento respondentů: 44,7 %

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných nebo přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. 

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu).

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko.

První kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 100 %, (v předchozím hodnocení vždy 90,5 %, občas 9,5 %), u sester odpověď představení vždy v 88,2 %, občas 11,8 % (v předchozím období vždy 81 %, občas 14,3 %) a u ostatního personálu představení vždy v 64,7 % (v předchozím období 57,1 %), občas v 23,5 % (v předchozím období 38,1 %) a nikdy v 11,8 % (v předchozím období 0 %).

Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů (v předchozím hodnocení cca 95 %); první kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální zhruba 94 % (v předchozím hodnocení 100 %) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Velmi pozitivní hodnocení zůstává trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod.

Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) zhruba 88 % pacientů (v předchozím období 86 %).

Výhrady k době ranního buzení se objevily 4x (tj. zhruba 23,5 %), známkou 1 či 2 hodnotilo asi 76 % (v předchozím hodnocení přibližně 76 %) pacientů.

Ošetřující lékař

S rozsahem informací o chorobě a léčbě poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno zhruba 94 % respondentů (v předchozím období 95 %).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám, odpověď určitě ano v 82,4 %, většinou ano v 17,6 %, (v předchozím hodnocení 78,6 %, resp. 21,4 %) a na jejich chování a vystupování, kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno také velmi kladně ve 100 % (v předchozím období 100 %).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno zhruba 94 % pacientů (v předchozím období 100 %).

Soukromí a práva pacientů

Pocit dostatku soukromí během sdělování informací mělo vždy zhruba 88 %, občas asi 12 % a nikdy 0 % pacientů; v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků pak vždy přibližně 88 %, občas zhruba 12 % a nikdy 0 % (v předchozím období vždy 100 %).

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 100 % pacientů (v předchozím období 95 %).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné zhruba 88 % pacientů (v předchozím období 95 %), od sester asi 94 % (v předchozím období 95 %) a od nutriční terapeutky přibližně 94 % (v předchozím období 76 %).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT (odpovědi ano nebo spíše ano) 100 % pacientů (v předchozím období 100 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 5x se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za poskytnutou péči, osobní přístup, vstřícnost a pochopení. Pochvalně bylo zmíněno také několik jmen sester, lékařů a pracovnice kuchyňky z lůžkového oddělení.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete