Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocené období: 1. pololetí 2018

Počet propuštěných pacientů: 50
Počet propuštěných (schopni/ochotni vyplnit dotazník) pacientů: 48
Počet zpracovaných dotazníků: 21
Procento respondentů: 43,8 %

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných nebo přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018.

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření pacientů, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu).

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko.

První kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 90,5 %, občas 9,5 % (v předchozím hodnocení vždy 100 %), u sester odpověď představení vždy v 81 %, občas 14,3 % (v předchozím období vždy 100 %) a u ostatního personálu představení vždy v 57,1 % (v předchozím období 71,4 %), občas v 38,1 % (v předchozím období 28,6 %) a nikdy v 0 % (v předchozím období 0 %).

Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) zhruba 95 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %); první kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 % (v předchozím hodnocení 100 %) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Velmi pozitivní hodnocení zůstává trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod.

Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) zhruba 86 % pacientů (v předchozím období 71 %).

Výhrady k době ranního buzení se objevily 5x (tj. asi 24 %), známkou 1 či 2 hodnotilo 76,2 % (v předchozím hodnocení asi 64 %) pacientů.

Ošetřující lékař

S rozsahem informací o chorobě a léčbě poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno zhruba 95% respondentů (v předchozím období 96 %).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám (odpověď určitě ano v 81 %, většinou ano v 19 %) a na jejich chování a vystupování, kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno také velmi kladně ve 100 % (v předchozím období 100 %).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 100 %).

Soukromí a práva pacientů

Pocit dostatku soukromí během sdělování informací mělo vždy zhruba 81 %, občas asi 14 % a nikdy asi 5 % pacientů; v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků pak vždy 71 %, občas 23 % a nikdy 4,8 % (v předchozím období vždy 100 %).

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 95 % pacientů (v předchozím období 100 %).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné zhruba 95 % pacientů (v předchozím období 100 %), od sester 95 % (v předchozím období 100%) a od nutriční terapeutky asi 76 % (v předchozím období 93 %).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT (odpovědi ano nebo spíše ano) 100 % pacientů (v předchozím období 98 %). Všichni měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 6x se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za poskytnutou péči, ochotu, trpělivost, profesionalitu, pochvalu za lidský a optimistický přístup kompletně pro ošetřující a podpůrný tým, poděkování za možnost léčit se v ÚKHT. Pochvalně bylo zmíněno také několik jmen sester, lékařů a pracovnice kuchyňky z lůžkového oddělení.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete