Menu
Laboratoře

NRL pro papillomaviry a polyomaviry

NRL pro papillomaviry a polyomaviry provádí klinickou diagnostiku HPV infekcí anogenitálního traktu.

Laboratoř získala certifikát akreditované laboratoře dle ISO 15 189 pro dvě SOP. Vedle SOP laboratoř využívá pro diagnostiku a výzkum řadu dalších metod komerčních i převzatých, případně modifikovaných. Kromě stanovení slizničních typů papillomavirů vyšetřuje materiály také na přítomnost kožních typů a dále zvířecích papillomavirů metodou, která umožňuje detekovat i vzdáleně příbuzné izoláty těchto virů.

Kromě molekulárně-biologických metod detekce virové infekce stanovuje laboratoř přítomnost specifických protilátek proti nejrozšířenějším typům HPV a zavádí a testuje nové metody sérologické detekce. Tyto metody využívá v souvislosti s očkováním proti HPV i pro účely diagnostické.

NRL testuje komerční soupravy pro stanovení HPV infekcí, připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality terénních laboratoří a poskytuje konzultační a školící služby. Od roku 2004 je laboratoř úspěšně zapojena do mezinárodního Externího hodnocení kvality (EHK) a v roce 2007 se zapojila do druhé mezinárodní EHK, zaměřené na velmi přesné typizační techniky určené pro specializované laboratoře. Laboratoř se dále aktivně zapojuje do sítě laboratoří organizované WHO a intenzivně spolupracuje s European Cervical Cancer Association, jíž je ÚHKT reprezentovaný NRL od roku 2005 členem.

NRL pro papillomaviry a polyomaviry má vlastní internetové stránky s podrobnými informacemi: Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry.

Seznam zaměstnanců


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (291), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete