Menu
ÚHKT

RNDr. Viera Ludvíková

vědecká pracovnice

Tel: +420 221 977 223
Email: Viera.Ludvikova@uhkt.cz

Profil

Na oddělení Experimentální virologie, které je od roku 1993 součástí ÚHKT, začala pracovat již hned po ukončení univerzity.  Nejdříve pracovala na výzkumu herpetických virů, pak na přípravě vakcín na bázi rekombinatního viru vakcinie. Podílela se také na studiu využití transgeních rostlin pro produkci proteinů lidského papilomaviru  a také na výzkumu imunoterapie chronické myeloidní leukémie. V současnosti se podílí se na studiu úlohy lidských papilomavirů v patogenezi lidských nádorů a studiu prevalence lidských papilomavirů (HPV) a polyomavirů (HPyV).

Odbornost

Příprava rekombinatních HPV a HPyV antigenů v bakulovirovém expresním systému

Detekce exprese HPV a HPyV antigenů buňkách pomocí western-blottingové analýzy

Detekce protilátek proti HPV a HPyV antigenům v biologickém materiálu

Vzdělání

1972 – 1977:  Přírodovědecká fakulta univerzity Komenského Bratislava, obor virologie

1982:  RNDr. Univerzita Karlova Praha

1993: zahraniční stáž Institute of Virology,  Medical Research Council, Glasgow, Velká Británie

2003: kurz na kvalifikaci pro práci s laboratorními zvířaty, Česká zemědělská univerzita

2008: stáž v HPV sérologické laboratoři   DKFZ, Heidelberg, Německo