Menu
ÚHKT

Profil

V ÚHKT působí od roku 2000 na oddělení buněčné biochemie jako členka výzkumného týmu Dr. Brodské, dříve Dr. Kalouska. V rámci svého zaměření se mimo jiné věnuje studiu mechanizmu apoptozy v krevních buňkách vystavených účinku protinádorových léčiv, zejm

Odbornost

Odborné zaměření

Studium interakcí proteinů ovládajících syntézu ribozomů s produkty onkogenů a tumor supresorovými proteiny

Studium mechanizmu apoptozy v krevních buňkách vystavených účinku protinádorových léčiv

Vzdělání

Vzdělání

1999           FTVS, Interní civilizační choroby (Mgr.)

1997           3. LF UK (Bc.)