Menu
Dárci krve

Darování plné krve

Zpět na článek

Kdo může darovat krev?

Základní podmínky jsou čtyři:

 • věk 18-60 let
 • minimální hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • nepatřit mezi osoby s vyšším rizikem výskytu infekčních chorob (AIDS, žloutenky)

Zpět na článek, nahoru

Může být dárcem cizinec?

Ano může, krom předchozích podmínek ale ještě musí splňovat tři další:

 • pobývat v Česku déle než rok
 • mít zde zdravotní pojištění
 • komunikovat v češtině

Zpět na článek, nahoru

Kdy je dárcovství dočasně omezeno?

 • 1 rok od vyléčení žloutenky typu A, nebo mononukleózy
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy
 • u hypertoniků (lidí s vysokým krevním tlakem), krev darovat mohou pouze pokud jsou na monoterapii (jednom léku) a mají kompenzovaný krevní tlak
 • u těžkých alergiků, krev je možné darovat u lehčí formy onemocnění, bez akutních obtíží a bez léčby
 • 6 měsíců po operaci
 • 6 měsíců po endoskopickém vyšetření
 • 6 měsíců po transfuzi krve
 • 6 měsíců po tetování, piercingu
 • u žen v době menstruace, 3 dny před ní a 3 dny po jejím skončení
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu, či půl roku po ukončení kojení
 • při užívání léků i volně prodejných (vyjma hormonální antikoncepce a vitaminů)
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech (viz www.vakciny.net)
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte
 • 1 měsíc po průjmovitém onemocnění
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel apod.)
 • 14 dní až 1 měsíc po dobrání antibiotik
 • 7–10 dní po užití NSA (Brufen, Ibuprofen, Aulin, Diclofenac, Surgan aj.); nevadí léky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol aj.)
 • týden po zhojení oparu
 • v případě očkování a jiných nejasnostech po domluvě s naším lékařem (kontaktovat nás můžete emailem:darce@uhkt.cz)

Zpět na článek, nahoru

Kdy je dárcovství trvale vyloučeno?

Opatření souvisí s bezpečností transfuzních přípravků. Platí pro tyto osoby:

 • HIV pozitivní nebo ti, kdo jsou s nimi v trvalém kontaktu
 • lidé, kteří prodělali žloutenku typu B a C nebo osoby, které jsou s nimi v trvalém kontaktu
 • konzumenti drog
 • alkoholici
 • lidé, kteří pobývali v letech 1980–1996 déle než šest měsíců ve Velké Británii a ve Francii
 • lidé s nádorovým onemocněním
 • diabetici
 • lidé s onemocněním srdce
 • lidé po transplantaci
 • pacienti s onemocněním krve
 • s chronickým onemocněním ledvin
 • s chronickým onemocněním zažívacího traktu
 • s asthma bronchiale
 • s autoimunitními chorobami
 • s epilepsií
 • s roztroušenou sklerózou
 • s glaukomem a při zánětech sítnice

Zpět na článek, nahoru

Co je krevní barometr?

Krevní barometr je aplikace, která znázorňuje aktuální potřebu krevních skupin v ÚHKT. Dárci si tak mohou na základě tohoto systému plánovat své návštěvy a pomáhají nám využívat krev maximálně efektivně. 

Zpět na článek, nahoru

Kdy mohu do ÚHKT přijít?

Chystáte se darovat krev poprvé? Prosíme přijďte kterýkoli všední den mezi 7:00 a 10:30. Pokud jste náš stálý dárce/dárkyně - sledujte náš barometr a přizpůsobte prosím svou návštěvu našim skutečným potřebám. Pomáháte nám tak krev využívat maximálně efektivně.

Zpět na článek, nahoru

Co si vzít s sebou k odběru?

Prosíme vezměte si občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Zpět na článek, nahoru

Mám se na odběr nějak připravit?

Stačí, když dodržíte několik zásad:

 • 24 hodin před odběrem žádný alkohol a ani tučná strava
 • 12 hodin před odběrem prosím nekuřte a vypijte během dne dva až tři litry tekutin.
 • Ráno v den odběru lehce posnídejte (opět pozor na tuk) a vypijte alespoň 0,5 l tekutin (ne mléko). 

Zpět na článek, nahoru

Proč před odběrem vadí tučná jídla?

Když dárce sní před odběrem příliš mnoho salámu, tučné pomazánky či oříšků, jeho plazma získá mléčné zbarvení. To je znakem toho, že obsahuje tukové částice. Tuto tak zvanou chylózní plazmu však bohužel nemůžeme pro naše pacienty nijak použít. Prosíme dodržujte proto dietní opatření a pomozte nám tak zachovat kvalitu transfuzních přípravků.

Zpět na článek, nahoru

Vadí kouření?

Ano, pokud plánujete přijít na odběr. Při kouření se totiž do krve dostávají škodlivé zplodiny. Proto vás prosíme, abyste 12 hodin (nebo alespoň šest hodin) před plánovanou návštěvou nekouřili.

Zpět na článek, nahoru

Jdu k vám poprvé. Co mě konkrétně čeká?

 • v šatně si odložíte věci, obdržíte dotazník a poučení pro dárce krve
 • v evidenci sestra zaznamená Vaše údaje (adresu, telefon, příp. e-mail apod.)
 • v laboratoři Vám bude odebrán vzorek krve na vyšetření krevního obrazu (analýza trvá cca 5 minut – u nového dárce je podrobnější a trvá déle), nový dárce zde dostane nádobku na orientační vyšetření moči
 • následuje vyšetření lékařem
 • v evidenci obdržíte omluvenku do zaměstnání, příp. potvrzení na odečet z daní a poukázku na předodběrové občerstvení
 • v jídelně dostanete pečivo a nápoj
 • v odběrovém sálu Vám odeberou krev do jednorázových odběrových vaků
 • po odběru dostanete poukázku na poodběrové občerstvení (nápoj a drobná sladkost) a stravenku, kterou můžete využít přímo v naší jídelně či kdekoli jinde
 • poděkujeme vám a vy si v šatně vyzvednete své věci

Zpět na článek, nahoru

Provádí se dárcům kontrolní vyšetření?

Ano, z odebraných vzorků krve se provede vyšetření krevního obrazu, testy na přítomnost žloutenky typu B a C, na syfilis a HIV, stanovení krevní skupiny a vyšetření nepravidelných protilátek. Dárci se také změří krevní tlak a u nových dárců se kontroluje moč. Vyšetření však nemůže zachytit zcela všechny zdravotní problémy. Proto využíváme ještě dotazník.

Zpět na článek, nahoru

Jak náročný je samotný odběr?

Standardní množství odebrané krve je 450 mililitrů, což trvá zhruba 5–10 minut.

Zpět na článek, nahoru

Kolik času zabere návštěva ÚHKT?

Dárce plné krve u nás stráví zhruba 60 minut. U přístrojových odběrů je třeba počítat s dobou kolem 2–3 hodin.

Zpět na článek, nahoru

Mohou nastat po odběru zdravotní potíže?

Mezi nejčastější komplikace patří malá modřina v místě vpichu, někdy pocit na omdlení a výjimečně až kolapsový stav kvůli poklesu tlaku krve. Na transfuzní stanici je však připraven vyškolený personál, který se o všechny dárce s maximálním nasazením stará.

Běžným komplikaci lze předcházet tím, že den před odběrem vypijete dostatečné množství tekutin: 2–3 litry. (Viz "Mám se na odběr nějak připravit?")

Zpět na článek, nahoru

Jak často mohu krev darovat?

Doporučený interval pro návštěvy je s ohledem na dárce tento:

 • 3 měsíce pro muže
 • 4 měsíce pro ženy

Minimální interval je 10 týdnů (70 dní)

Celkový počet povolených odběrů dárce za 1 rok je: 4 odběry u mužů a 3 odběry u žen.

Zpět na článek, nahoru

Je darování krve bezpečné?

Nemusíte mít žádné obavy. Veškerý materiál používaný při odběru krve i krevních vzorků je striktně určen pouze k jednorázovému použití (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky atd.) Přenos infekce nehrozí.

Zpět na článek, nahoru

Jak se chovat po odběru?

Po odběru není vhodné vykonávat činnosti vyžadující větší fyzickou zátěž a soustředění (alespoň 12 hodin).

Zpět na článek, nahoru

Náleží dárci nějaký finanční příspěvek?

Dárcovství je v ÚHKT stejně tak jako v jiných zdravotnických zařízeních dobrovolné a bezplatné. Každý odběr je však považován ve smyslu zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 2000 korun a tuto částku si můžete odečíst od daňového základu a získáte tak v ročním zúčtování slevu na dani.

Zpět na článek, nahoru

Jaké jsou výhody čestného (bezplatného) dárcovství?

Za každý bezplatný odběr si můžete odečíst 2000 Kč od daňového základu, zároveň budete vždy podrobně a bezplatně vyšetřeni. Pokud nebudou vaše výsledky v normě, budeme vás informovat a také vás případně předáme do péče příslušných specialistů. V den odběru máte rovněž jako dárce nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy.

Dárcovství krve oceňuje také Český červený kříž, se kterým spolupracujeme. Konkrétně takto:

 • Kapkou krve (první odběr)
 • Bronzovou plaketou prof. Janského (10. odběr)
 • Stříbrnou plaketou prof. Janského (20. odběr)
 • Zlatou plaketou prof. Janského (40. odběr)
 • Zlatým křížem III. třídy (80. odběr)
 • Zlatým křížem II. třídy (120. odběr)
 • Zlatým křížem I. třídy (160. odběr)

Zpět na článek, nahoru

Má dárce nárok na volno v práci?

Ano, počítá s tím zákoník práce (zákon 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) a e) ). Podmínky jsou upraveny takto:

 • k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci;

 • k činnosti dárce dalších biologických materiálů přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Zpět na článek, nahoru

Rychlý kontakt

Dárci plné krve a plazmy (transfuzní oddělení)
Tel:+420 221 977 209
Tel:+420 221 977 467
GSM:+420 775 386 400
Mail:
evidence:evidence@uhkt.cz
dotazy na lékaře:darce@uhkt.cz

Dárci krevních destiček a bílých krvinek (aferetické oddělení – separátor)
Tel:+420 221 977 416
Tel:+420 221 977 213
Mail:darce@uhkt.cz

Dárci krvetvorných buněk (aferetické oddělení – separátor)
Tel:+420 221 977 416
Tel:+420 221 977 213
Mail:darce_PBPC@uhkt.cz

Informace pro lékaře
Tel:+420 221 977 213

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Příjem dárců krve
Po – Pá: 7:00 - 11:00

Příjem nových dárců krve
Po – Pá: 7:00 - 10:30

Přístrojové odběry
Po – Pá: pouze na objednání

Pracovní doba oddělení
Po – Pá: 7:00 - 15:30

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Budova A - Transfuzní oddělení
Budova B - Aferetické oddělení

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U Nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete