Menu
ÚHKT

Impaktované publikace

[1]

Flegel, W.A.; Von Zabern, I.; Doescher, A.; Wagner, F.F.; Vytisková, J.; Písačka, M.

DCS-1, DCS-2, and DFV share amino acid substitutions at the extracellular RhD protein vestibule

[rok vydání 2008, impact factor 3.475]

Neimpaktované publikace

[1]

Kořínková, P.; Bolcková, H.; Vytisková, J.; Gašová, Z.; Calda, P.

Fetomaternální alloimunní trombocytopenie : zhodnocení diagnostických a terapeutických možností

[rok vydání 2006]