Menu
ÚHKT

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

vedoucí NRL pro papillomaviry a polyomaviry

Tel: +420 221 977 101, +420 325 873 922
Email: Ruth.Tachezy@uhkt.cz

Profil

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor molekulární biologie a genetika. Po ročním pobytu na katedře parazitologie UK Praha pracovala v Ústavu sér a očkovacích látek na oddělení experimentální virologie. Toto oddělení se po privatizaci ÚSOlu přemístilo do UHKT, jehož součástí je dodnes. Od roku 1998 vede Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a od roku 2012 do 2015 byla vedoucí laboratoře Molekulární epidemiologie virů, ÚHKT, Praha. Mimo to přednáší a  publikuje v zahraničních i domácích odborných a populárně naučných časopisech. Je zástupcem UHKT v neziskové mezinárodní organizaci ECCA, která se zabývá prosazováním správné preventivní strategie předcházející karcinomu hrdla děložního. Recenzuje články pro řadu časopisů a je členkou několika odborných společností. Od roku 2014 je zaměstnaná též na Přírodovědecké fakultě UK Praha jako výzkumný pracovník s podílem na výuce. Vede výzkumnou skupinu v nově postaveném Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a University Karlovy (Biocev) ve Vestci u Prahy.

Odbornost

1985 - 1989: Srovnávání podobnosti druhů a kmenů trichomonád pomocí restrikční analýzy a sekvenace DNA            

1988 - 1989: Izolace a charakterizace restrikčních endonukleáz

1989: Etiologie HPV v lidských malignitách: Virologie a epidemiologie

2000: Molekulární epidemiologie virů

Vzdělání

1988: RNDr. Molekulární biologie a genetika, Přírodovědecká fakulta UK, Praha                                   

1996: Ph.D. Molekulární virologie, "Diversity of Human Papillomaviruses",  Přírodovědecká fakulta UK

1999: International course of molecular epidemiology-mezinárodní kurz molekulární epidemiologie,

2003: Kurz Kvantitativní RT-PCR, Genetika PřF UK a Mol. Genetika UHKT, Praha

2004: atestace (osvědčení): Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii

2005: FEBS Advanced Course on real-time PCR-mezinárodní kurz kvantitativní PCR, ÚMG AV ČR, Praha

2011: základní kurz Správné klinické praxe (GCP)

2015: MBL course on Immunohistochemistry & Microscopy, Woods Hole, MA, USA

Odborné stáže:

1990:  čtyřměsíční pobyt na oddělení patologie, University of Kuopio, Finland

1991  - 1993: dvouletá stáž, výzkumný pracovník na oddělení mikrobiologie, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA

1997: výzkumný pracovník, Dpt. Microbiol. & Immunol., Rega I. for Med. Res., University of Leuven, Belgium

2003 a 2005: pracovní pobyt v rámci spolupráce na grantu Fogarty a NIH, University of Iowa, Department of Pathology and College of Public Health, Department of Epidemiology, Iowa, USA

Výuka

Lektor UK Praha, 2. LF, Obor Gynekologie a porodnictví, participace ve výuce pro VI. Ročník (od 2009 dosud)

Lektor Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, UP Pardubice, participace na výuce Pokroky v molekulární biologii a imunologii (2004, 2006)

Lektor UK Praha, 3. LF, Molekulární epidemiologie (1994)

Lektor UK Praha, 3. LF, Molekulární epidemiologie, 1994

Lektor Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, UP Pardubice, participace na výuce Pokroky v molekulární biologii a imunologii, 2004, 2006

Lektor UK Praha, 2. LF, Obor Gynekologie a porodnictví, participace ve výuce pro VI. Ročník, od 2009-dosud

Lektor PřF UK Praha, Katedra molekulární biologie a genetiky, semestrální přednáška Patogeneze, epidemiologie a laboratorní diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat (2 hod./týdně, 1 semestr), od 2010-dosud

Lektor IPVZ Katedra mikrobiologie, Katedra gynekologie a porodnictví, Katedra dermatovenerologie od 2003 – dosud,
IPVZ Katedra mikrobiologie kurz SOS v klinické mikrobiologii pravidelně 2x ročně