Menu
ÚHKT

doc. RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.

Profil

Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK oboru biochemie působil v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze. Na ÚHKT působí od roku 1977. Je zakládajícím členem leukemické skupiny na klinickém oddělení ústavu. Po několika zahraničních stážích (Finsko, USA, Švédsko, Německo a Japonsko) působí jako vedoucí imunologické laboratoře na oddělení buněčné biochemie výzkumného úseku ÚHKT. Specializoval se na zavádění imunologické diagnostiky leukemií a lymfoproliferativních onemocnění a později i na přípravu monoklonálních protilátek. Je autorem několika licencí na přípravu protilátek proti kmenovým buňkám krvetvorby a nositelem autorských osvědčení. Věnuje se vývoji metod kultivace a charakterizace leukemických kmenových buněk. Je docentem Ústavu klinické imunologie 3. lékařské fakulty UK a školitelem doktorandů z oboru imunologie a biochemie.

Odbornost

Odborné zaměření

Studium biologie a imunologie leukemických a myelomových buněčných linií

Separace a dlouhodobá kultivace leukemických a myelomových kmenových buněk

Analýza proteomu leukemických a myelomových linií

Studium apoptózy a senescence leukemických buněk

Vzdělání

Vzdělání

2007   docent imunologie 2. LF UK, Praha

1986   kandidát biol. věd ČSAV-SAV Bratislava

1980   RNDr. biochemie, přírodovědecká fakulta UK, Praha

1974   absolvent studia odborné chemie-biochemie UK Praha

Výuka

Výuka

organizace a vedení povinně-volitelného kurzu „Monoklonální protilátky a terapeuticky významné cytokiny a jejich využití v medicině“