Menu
ÚHKT

RNDr. Jana Šmahelová

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 103
Email: Jana.Smahelova@uhkt.cz

Profil

V ÚHKT působí od roku 1999 na oddělení experimentální virologie. Podílí se především na činnosti Národní referenční laboratoře pro papillomaviry (NRL PV), která působí v rámci tohoto oddělení, a od roku 2011 je zástupcem vedoucího referenční laboratoře. Zabývá se především diagnostikou lidských papillomavirů (HPV) v různých klinických materiálech molekulárně-biologickými metodami a zaváděním nových detekčních metod HPV. Aktivně se podílí na řešení výzkumných projektů na oddělení experimentální virologie. 

Odbornost

Diagnostika HPV v klinických materiálech molekulárně-biologickými metodami.

Referenční činnost NRL PV – příprava a vyhodnocování okruhů externího hodnocení kvality pro terénní laboratoře v rámci Státního zdravotního ústavu, konzultační činnost, zavádění akreditovaných metod, vyšetřování vzorků pro mezinárodní hodnocení kvality.

 Charakterizace nádorových buněčných linií molekulárně-biologickými metodami.

Stanovení nových diagnostických a prognostických markerů nádorových onemocnění.

Vzdělání

Intitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, specializační obor Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii (2005 - 2009)

Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor obecná biologie (1985 - 1990)